Jetco AB Jetco AB Jetco AB Jetco AB

DRA888TX

Klicka på bilden för att förstora

Dokument

433,92MHz ASK-sändare.
En enklare mottagare med ASK-modulering utan inbyggt protokoll eller felkorrigering. Uppbygd med diskreta komponenter och SAW-filter. 17dBm uteffekt vid 5V.
Data måste kodas med tex manchester, PWM eller liknande algoritm.
För moduler som kan kopplas direkt till en UART, se DRF4432D20 eller DRF1212.