Jetco AB Jetco AB Jetco AB Jetco AB

DAC01

Klicka på bilden för att förstora

Interfacekort för att ansluta DRF4432 och DRF1212 till en RS232-port.
Behövs om modulerna ska konfigureras från en PC.